S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

LX Factory - místo setkávání, uměleckých experimentů i retro butiků

Ing. Petra Boudová

Článek popisuje postupný vývoj projektu, který vedl k založení v současnosti známého uměleckého centra LX Factory v Lisabonu. V současnosti více než 150 obchůdků, galerií, kaváren a uměleckých ateliér našlo své sídlo v bývalém industriálním areálu ve čtvrti lisabonské Alcantara.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten