Závěrečné práce

START- UP BYDLENÍ PRAGOVKA

Čabanová Iveta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Obsahem práce bylo navrhnout první bydlení s co-working prostorem pro mladé lidi v bývalém areálu Pragovka, který prochází postupnou proměnou s hlavním cílem – navrátit do areálu život.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.