S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Hornická kulturní krajina Plzeňska

Ing. Petra Boudová, Ing. Jakub Bacík

Článek popisuje historii hornictví v mikroregionu západočeské uhelné pánve a jejím centru - obci Zbůch. I přesto, že se zde těžilo černé uhlí více než 400 let, zůstávala a zůstává Plzeňská pánev vždy trochu v pozadí za Kladenskem a Ostravskem. Po dlouhém období vazby na těžbu uhlí a jejím následném utlumení a zastavení prochází území v současnosti hledáním nové identity. Postupně mizející stopy silně industriální krajiny kontrastují s absencí další vize.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten