S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Z odpovědnosti k ekonomickému provozu organizací vznikl obor Facility management. Integrovaně řídí veškeré podpůrné činnosti organizací, aby ty primární dosahovaly vyšší efektivity. Záběr tohoto multidisciplinárního oboru je obrovský, plánuje, řídí, provádí a kontroluje všechny podpůrné činnosti od technických, tedy ve vazbě na prostor a infrastrukturu, až po měkké, tedy ty, které jsou ve vazbě k lidem či organizaci. Protože s každou integrací přichází i požadavek na vyšší přehlednost všech dotčených entit, byly vytvořeny softwarové nástroje, které tuto přehlednost zprostředkují. Tyto softwarové nástroje, označované jako CAFM (Computer Aid Facility Management) jsou svými robustními databázemi, síťovému propojení a přehlednými výstupy nezbytnými pomocníky pro facility manažery. Přestože jsou tyto SW nástroje různé, mají několik základních charakteristik. Jednou z hlavních je, že jejich primárním zdrojem dat je tzv. pasport – prostorový, technický, stavební, personální, apod. Pasport obvykle vzniká jako nezávislý systém, jehož podrobnost a rozsah není nikde definovaný. Výrobci CAFM softwarů proto často přicházejí se šablonami pro pasport. Říkají klientům, co je potřeba pasportizovat. Tento postup nelze považovat za správný, je třeba vytvořit srovnávací hladinu. Jasně vytipovat, které informace je potřeba evidovat a za jakým účelem. Takový standard lze s výhodou využít již při zadávání projekčních prací. Architekt, účastník výstavbového procesu, který je nejblíže klientovi při transformaci jeho požadavků na stavbu, je přitom klíčovým hráčem nejen v plánování a výstavbě staveb. Měl by též sehrát klíčovou roli při přípravě přechodu stavby do užívání a tedy i o přechodu informací a datech o stavbě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten