S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Workshop - konverze Winternitzových mlýnů v Pardubicích / technologie

Původní vybavení již dnes ve Winternitzových mlýnech téměř nenalezneme. Většina technologie pochází z 60. let, kdy proběhla velká přestavba a dostavba mlýna. Tyto stroje dodala stejná pardubická továrna, která mlýn vybavila pro první zprovoznění v roce 1910 – původně Josefa Prokopa synové. Většina technologií v mlýnech je uspořádána vertikálně – obilí (krupice, mouka) je vytaženo mechanickými výtahy, či pneumaticky do nejvyšších pater a mezi jednotlivými operacemi se pohybuje dolů a opět nahoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten