S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Východiska a limity konverzí průmyslové architektury - typologie

Existuje mnoho okolností, které řadí revitalizace průmyslových areálů k počinům s velkou obtížností – morální zátěž, špatný technický stav, výše nákladů či chybějící podpora institucí. Poznání potenciálu průmyslového dědictví může regeneraci průmyslových objektů usnadnit. Zásadním faktorem ovlivňujícím proveditelnost konverzí průmyslových staveb je jejich typologie. Průmyslová architektura je racionální. Logika budov vyplývá ze skladby technologických procesů, jejich forma a dimenze souvisí s rozsahem a způsobem výroby. Zobecněním poznatků, vyplývajících z pochopení původního provozu můžeme dosáhnout poznání potenciálu typologicky příbuzných staveb a vyhnout se nevhodným záměrům.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten