S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Rozvojové strategie a průmět jejich opatření/projektů jako východiska pro možné scénáře transformace těžebních regionů - příklady z Německa a České republiky

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten