S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Transformace vnitřního města v období postsocialismu, Případová studie Holešovice, Praha

Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

Text popisuje prostorovou proměnu dříve průmyslové čtvrti v Praze Holešovicích na residenční a administrativní část města. Sleduje vztahy mezi hranicí nových nebo transformovaných komplexů a veřejného prostoru. Pro porovnání používá původní zástavbu z 19. století. Článek se zabývá architektonickým provedením rozhraní mezi objekty a volným prostorem a designovým ztvárněním volných ploch nových souborů. Důležitým tématem je soukromá, exkluzivní povaha volných ploch uvnitř komplexů, která ale oproti minulosti není nijak pevně vymezena od veřejného prostoru ulic.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten