S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

koordinátorka doktorského studia, poradenská a informační činnost pro doktorandy a uchazeče o doktorské studium, oddělení pro vědu a výzkum

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.