Lidé

doc. Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

koordinátorka doktorského studia, poradenská a informační činnost pro doktorandy a uchazeče o doktorské studium, oddělení pro vědu a výzkum

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík