Lidé

doc. Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

Vystudovala Fakultu architektury ČVUT, kde získala také doktorský titul. Působila jako asistentka v ateliérech Jehlík a Klokočka. Věnuje se výuce urbanismu, spolupráci s kolegy z krajinářské architektury a územního plánování a od roku 2015 koordinuje doktorské studium na FA. V rámci výuky v ateliéru Klokočka spolupracovala na urbanistických projektech s TU Dresden, podílela se také na výzkumných projektech v oblasti urbánního prostředí, památkové péče, kybernetiky a umělé inteligence. Působí v profesní organizaci European Network for Housing Research, od roku 2022 je předsedkyní stavební komise pro Prahu 16.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík