S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architektura nových souborů

Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

Text se zabývá stavbami, které byly realizovány v historických částech měst po roce 1990. Zatímco původní zástavba reprezentuje typ „ulice“, nové stavební celky představují urbánní typ „souboru“. Článek analyzuje architektonické a urbanistické vlastnosti, které odlišují typ souboru od okolní zástavby, a sleduje, jaký vliv má typologie souboru na užívání prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten