S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Reviewing architecture and the residential design in the urban context - a critical inventory

Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten