S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Dřevěná schodiště. Pět inspirativních studentských prací.

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Během jednoho měsíce studenti ateliérů ústavu navrhování II na Fakultě architektury ČVUT navrhli a postavili v měřítku 1:1 schody, které měly splňovat požadavky pro bytové stavby. V rámci ateliérového workshopu, nad rámec standardní výuky, se studenti účastnili experimentu, během něhož si vyzkoušeli návrh schodiště se všemi detaily, včetně montáže, a vyzkoušeli si chování dřevěné konstrukce v praxi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten