S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Navrhování z hlediska životního cyklu, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, voda, energie, recyklace, místní suroviny, přírodní materiály v moderní architektuře. Případové studie - Beddington ZED, obytný soubor Eulachhof, slaměný rodinný dům v Eschenz, rodinný dům Martina Raucha, Komunitní centrum Ludesch, obytný soubor Mühlweg, Villa Welpeloo, dětské hřiště Wikado.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten