S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Architektonický koncept, forma a estetika z perspektivy udržitelnosti. Princip domu v domě

Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

Udržitelná architektura by měla představovat komplexní přístup, který je ekologický a ekonomický, ale též udržitelný po stránce sociální a kulturní, a především je plnohodnotně schopen splnit estetická očekávání společnosti. Neměl by se zabývat jen technickým řešením stavby. Vnějším vyjádřením estetiky stavby je pak její forma a ta je navenek reprezentována pláštěm budovy. "Obálka" nejen určuje podobu stavby, kterou vnímáme, ale může mít i potenciál efektivně řešit budoucí technické požadavky. Může udržitelná architektura mít vlastní formu a estetiku, je nějaké formální vyjádření pro udržitelnost architektury přínosné?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten