S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Bubeneč s dětmi pro děti

Spolek Město přátelské k dětem se zaměřuje na zkvalitnění prostředí pro děti ve městech. Našim cílem je prosazovat a vytvářet podmínky pro svobodný pohyb dětí, kvalitní hru a kontakt s přírodou. Vizí projektu Bubeneč s dětmi pro děti je ukázat, jak v praxi může fungovat koncept města přátelského k dětem. Na projektu spolupracovali děti ze třech místních škol a tak bylo možné zmapovat jejich potřeby a přání v dané lokalitě. Městská část Prahy 6 Bubeneč nebyla vybrána náhodně. Jde o místo, kde je nedostatek míst pro hru dětí starších sedmi let a kde současná nabídka veřejného prostranství nevyhovuje jejich potřebám. Cílem projektu je iniciovat proměnu alespoň jednoho místa v Bubenči, které ožije a bude vyhledáváno těmi, kteří se podíleli na jeho vzniku - dětmi ve věku 7-15let.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten