S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Otázky procesu zapojování veřejnosti při IBA Berlin 2020

Ing. arch. Milan Macoun

Mezinárodní stavební výstava (Internationale Bauaustellung-IBA) se v Berlíně konala již v letech 1957 a 1987, v současné době probíhá příprava programu IBA Berlin 2020. Tento příspěvek si klade za cíl přiblížit její aktuální záměry a výzvy , které před ní stojí zejména v procesu zapojování veřejnosti. Město se v současné době potýká se zvyšujícím se schodkem rozpočtu a s pomalým přechodem od industriální do postmoderní ekonomiky služeb a lokální produkce. Obavy místních obyvatel jsou doprovázeny častými protesty, neboť gentrifikace mění okolí jejich domovů a sociální segregace se zvyšuje. Zanedbané volné plochy i obří budovy v centru města představují ekologický, ekonomický i sociologický problém a kazí estetický dojem. Přípravný IBA-Team identifikoval základní vizi Kapitál Města (Stadtkapital) a strategie, jak k ní dospět: Hauptstadt, Raumstadt, Sofortstadt (Hlavní Město, Prostorové a Bezprostřední Město[1]). Při vytváření vize a strategie bylo v procesu zapojování veřejnosti navázáno partnerství s občany, na kterém je možné stavět do budoucna a může být z hlediska přístupu k plánování inspirativní i pro jiná evropská města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten