Publikace

Otázky procesu zapojování veřejnosti při IBA Berlin 2020

Ing. arch. Milan Macoun

Mezinárodní stavební výstava (Internationale Bauaustellung-IBA) se v Berlíně konala již v letech 1957 a 1987, v současné době probíhá příprava programu IBA Berlin 2020. Tento příspěvek si klade za cíl přiblížit její aktuální záměry a výzvy , které před ní stojí zejména v procesu zapojování veřejnosti. Město se v současné době potýká se zvyšujícím se schodkem rozpočtu a s pomalým přechodem od industriální do postmoderní ekonomiky služeb a lokální produkce. Obavy místních obyvatel jsou doprovázeny častými protesty, neboť gentrifikace mění okolí jejich domovů a sociální segregace se zvyšuje. Zanedbané volné plochy i obří budovy v centru města představují ekologický, ekonomický i sociologický problém a kazí estetický dojem. Přípravný IBA-Team identifikoval základní vizi Kapitál Města (Stadtkapital) a strategie, jak k ní dospět: Hauptstadt, Raumstadt, Sofortstadt (Hlavní Město, Prostorové a Bezprostřední Město[1]). Při vytváření vize a strategie bylo v procesu zapojování veřejnosti navázáno partnerství s občany, na kterém je možné stavět do budoucna a může být z hlediska přístupu k plánování inspirativní i pro jiná evropská města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten