Závěrečné práce

OBNOVA CHMELAŘSKÉHO AREÁLU NA NERUDOVĚ NÁMĚSTÍ V ŽATCI

Hejduková Anna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Bývalý chmelařský areál Edmunda Sterna v Žatci se dochoval spíše v torzálním stavu. Jeho neopominutelnou součástí je oktogonální komín a zachovalá technologie siřírny chmele. Diplomová práce se zabývá jeho šetrnou obnovou s přihlédnutím ke zpracovanému stavebně historickému průzkumu. Cílem návrhu je najít vhodné nové využití pro jednotlivé budovy areálu s odkazem na Žatecký chmel.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.