Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Publikace

Druhá kůže 2014: Sborník studentské soutěžní přehlídky 2013/14

Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.