Publikace

Druhá kůže 2014: Sborník studentské soutěžní přehlídky 2013/14

Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten