Publikace

PANELY Z VRSTVENÉHO MASIVNÍHO DŘEVA - NOVÁ ESTETIKA DŘEVA, MOŽNOSTI VYUŽITÍ V INTERIÉRU

Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D.

Technologie panelů z vrstveného masivního dřeva umožňuje ponechat prvky nosné konstrukce bez interiérových krycích vrstev. Díky tomu mohou tvořit stěny či stropy celistvou dřevěnou plochu. Pro projektanty se tak otvírá možnost docílit konstrukční a materiálové čistoty, při které se výrazně uplatňuje estetický potenciál nosného systému. Estetika panelů z vrstveného řeziva se vyznačuje především tím, že jde o masivní konstrukci, kde základním prvkem je dřevěná lamela s jasně čitelnou přírodní strukturou. Výrazně se tak liší od konstrukcí využívajících deskové aglomerované dřevo - například konstrukční desky OSB.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.