S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY MASIVNÍCH DŘEVĚNÝCH PANELŮ - POUŽITÍ PRO VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY

Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D.

Konstrukce z masivních dřevěných panelů umožňují dosažení zajímavých architektonických řešení při zachování trvale udržitelného rozvoje, ekonomické efektivity a vysoké rychlosti výstavby. Jde o moderní typ dřevěné konstrukce, která obstojí v porovnání s ostatními konvenčními konstrukčními systémy a to i u vícepodlažních staveb. Základním prvkem systému je masivní panel lepený ve vrstvách z dřevěných lamel. Jednotlivé vrstvy jsou mezi sebou lepeny do kříže, díky čemuž panel vykazuje tvarovou stálost a vysokou pevnost v tahu a tlaku. Tato technologie byla vyvinuta přibližně před patnácti lety. Během krátké doby byla hojně rozšířena, především v Evropě, a je stále na vzestupu. Práce se zabývá konstrukcemi masivních dřevěných panelů ze tří základních hledisek: - statické vlastnosti, popis konstrukce - Kompletace, návaznost na další konstrukce - Instalace rozvodů - možnosti a omezení Na téma dřevostaveb bylo vytvořeno již mnoho publikací, ale většina z nich se věnuje vý

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten