Výstava ateliérových prací

Bytový dům se školkou

Ondřej Chmelík

Anotace

V tomto semestru jsem se v rámci zadání ATZB zabýval návrhem polyfunkčního bytového domu se školkou v lokalitě Nové Dvory. Městské nájemní bydlení je v prvních dvou patrech doplněno o tři oddělení mateřské školy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout