S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Poučení z Archimeda

MgA. Ondřej Císler, Ph.D.

Článek přichází s tezí, že Evropská města mohou být do velké míry aktivována relativně drobnými zásahy, které dokáží změnit cele směřování vývoje. Jeden dům, jeden blok nebo pouhá oprava chyby v původní struktuře jsou klíčové úkoly naší doby. Vyžadují pečlivé pozorování kontextu, hierarchie dané struktury a analýzu jejího vrstvení. Extrémním příkladem takového chirurgického zásahu do tkáně města, jsou Tři kašny pro Plzeň.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten