Publikace

Poučení z Archimeda

doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.

Článek přichází s tezí, že Evropská města mohou být do velké míry aktivována relativně drobnými zásahy, které dokáží změnit cele směřování vývoje. Jeden dům, jeden blok nebo pouhá oprava chyby v původní struktuře jsou klíčové úkoly naší doby. Vyžadují pečlivé pozorování kontextu, hierarchie dané struktury a analýzu jejího vrstvení. Extrémním příkladem takového chirurgického zásahu do tkáně města, jsou Tři kašny pro Plzeň.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.