Publikace

Rekonstrukce a dostavba vily v Roztokách

doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.

Rekonstrukce a dostavba vily v Roztokách

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.