S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Zranitelnost skleněných budov

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Text byl vyprovokován osudem Paláce Euro v Praze na Můstku, jedné z nejzajímavějších a nejvýše oceňovaných novostaveb, které vznikly v centru Prahy po roce 1989. Kancelářská a obchodní budova stojí na trojúhelníkové parcele, která uzavírá frontu budov na dolním konci Václavského náměstí a zároveň vymezuje průchod úzkou „myší dírou” směrem na Národní třídu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten