Výstava ateliérových prací

Křížalová cesta

Zuzana Ottová

Anotace

Křížalová cesta je projektem, který se věnuje revitalizaci parku v Břeclavských Hruškách pro obnovu po proběhlém tornádu. Schody do vody zpřístupní rybník pro rekreační užití a nedostatek vegetace bude napraven bohatou výsadbou stromů, keřů i trvalkového záhonu. Pro rekreaci je zřízen i altán s posezením nedaleko dětského hřiště.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan