S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Text je recenzí vily v Procházkově ulici v Praze-Podolí od architekta Josefa Pleskota. Autorka vilu intepretuje jako příklad autonomní architektury, vzácný v současné situaci, kdy je kladen důraz na funkčnost a provozní aspekty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten