Publikace

Hmotnost prostoru

PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Text je recenzí vily v Procházkově ulici v Praze-Podolí od architekta Josefa Pleskota. Autorka vilu intepretuje jako příklad autonomní architektury, vzácný v současné situaci, kdy je kladen důraz na funkčnost a provozní aspekty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten