Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH BARANDOV

Formánek Jiří

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá tématem architektury péče. Zadaný program je léčebna dlouhodobě nemocných, která je v hlavách lidí často zaměňována s funkcí hospice nebo domova seniorů. Jedním z cílů práce je podtrhnout slovo léčebna a zdůraznit pozitivní roli této instituce ve společnosti. Léčebna jako místo dočasného pobytu, jako krok mezi nemocnicí a domovem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.