S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Paradoxní prezence

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Interpretace vily v Nespekách architekta Ladislava Lábuse jako zvláštního případu integrace domu a zahrady.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten