Publikace

Paradoxní prezence

PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Interpretace vily v Nespekách architekta Ladislava Lábuse jako zvláštního případu integrace domu a zahrady.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten