S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Společný základ a reprodukovatelnost architektury

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Esej na téma 13. mezinarodniho bienále architektury v Benátkách, jehož tématem bylo "Common Ground" jako společný prostor i společné zákůlady profese architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten