Publikace

Společný základ a reprodukovatelnost architektury

PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Esej na téma 13. mezinarodniho bienále architektury v Benátkách, jehož tématem bylo "Common Ground" jako společný prostor i společné zákůlady profese architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten