S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Vít Branda. Architekt v Kadani

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Monografie regionálního architekta Víta Brandy (1963-2009), který působil především v Kadani a severozápadních Čechách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten