S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Mají si kde hrát...? Dětské prolézačky v socialistickém Československu.

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Dětská hřiště jako možnost pro svobodnou tvorbu v nesvobodném socialistickém zřízení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten