S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Článek je recenzí čtrnáctého bienále architektury v Benátkách: Biennale architettura - Fundamentals (2014, kurátor: Rem Koolhaas).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten