Publikace

Článek je recenzí čtrnáctého bienále architektury v Benátkách: Biennale architettura - Fundamentals (2014, kurátor: Rem Koolhaas).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten