Publikace

Proměny struktury města v kontextu globalizace a udržitelného rozvoje

Kateřina Čechová, MSc. Arch., PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D.

Transformation of urban structure in the context of globalisation and sustainable development

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten