Závěrečné práce

NÁDRAŽÍ NYMBURK

Fólová Klára

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Nymburk jako město s mizející železničářskou tradicí. Původní zaměstnanecká kolonie rozpadlá k nepoznání a úzká spjatost s železnicí mizí. Stavba nových nádražních objektů, kultivace těch současných a dopravně-urbanistické úpravy přilehlého území by mohly ale vnést potřebný impuls k oživení této části města. Stát se novým lokálním centrem propojujícím dvě oblasti, dosud oddělené kolejištěm.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.