S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Velkorysost prostoru

Kateřina Čechová, MSc. Arch.

Recenze přednášky francouzské architektky Anne Lacaton

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten