Závěrečné práce

Městský pivovar v Klatovech

Bc. Vendula Kadlecová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá návrhem pivovaru, současnými trendy v pivovarnictví a rehabilitací nevyužitého území v Klatovech. Návrh se vypořádává s komplikovanou lokalitou a pivovarským provozem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.