S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Historické materiály pevnosti Josefov aneb Dvacet let zkušeností na Ravelinu no. XIV

Ing. arch. Veronika Kastlová

Rekonstrukce objektu Ravelinu no. XIV v Josefově přinesla zajímavé historické poznatky a prameny o dříve běžných standardech stavitelství. Ty dnes slouží jako cenný podklad při soudobých rekonstrukcích, který určuje míru využití vápenných hydrátů, opracování kamenů, jednotlivých konstrukčních principů atd. Příspěvek se snažil přispět k návratu zájmu o opomíjenou, leč svébytnou a fascinující architekturu a řemeslo nejen v Čechách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten