Lidé

Ing. arch. BcA. Veronika Šindelář Kastlová, Ph.D.

odborná asistentka (Ústav interiéru), projektová manažerka (Rozvoj, výstavba a granty)

Odborná asistentka na Ústavu interiéru Fakulty architektury ČVUT v Praze a projektová manažerka na oddělení rozvoje, výstavby a grantů Fakulty architektury ČVUT v Praze. Věnuje se též režii.

Odborná asistentka na Ústavu interiéru Fakulty architektury ČVUT v Praze a projektová manažerka na oddělení rozvoje, výstavby a grantů Fakulty architektury ČVUT v Praze. Absolvovala bakalářské, magisterské a doktorské studium programu Architektura a urbanismus na FA ČVUT v Praze a bakalářské studium oboru Činoherní režie na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Vedle výuky předmětu Interior III – History of Theatre pro zahraniční studenty FA a cvičení předmětu Nauka o stavbách IV (kulturní stavby) se věnuje audiovizuální tvorbě a dabingu – pro ČVUT v Praze režírovala například dokumentárně prezentační filmy 310 let lví síly (2017) a Industriály (2016), z dalších například Lesy bez hranic (2019) pro projekt SUSTREE z programu Interreg CENTRAL EUROPE pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze či Zaměstnaní (s) autismem (2016) pro Národní ústav pro autismus (uvedla Česká televize).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.