Publikace

AIR House

Solar Decathlon je mezinárodní studentská soutěž ve stavbě ekologických solárních domů pořádaná U.S. Department of Energy, která letos v říjnu vyvrchol dvoutýdenní přehlídkou v Kalifornii, USA. Tým ČVUT se do finále této soutěže mezi 20 vybraných univerzitních týmů z celého světa probojoval se svým konceptem domu AIR HOUSE. Ten v současné době vzniká v České republice pod rukama studentů Fakulty architektury ve velmi blízké spolupráci se studenty dalších fakult ČVUT. AIR House je dům budoucnosti, charakterizovaný heslem SIMPLE SUSTAINABLE STYLE. Dům, který by měl mít minimální dopad na životní prostředí, v průběhu celého životního cyklu budovy včetně výstavby, provozu a demolice. Dům, který by měl pozitivně ovlivňovat kvalitu života svých obyvatel, zlepšovat jejich prostředí po fyzické i psychické stránce. AIR HOUSE se vyznačuje nízkou spotřebou materiálu, vody a energie. Je postaven převážně z přírodních materiálů. A díky kombinaci pasivních prvků jako jsou geometrická charakteristika, orientace ke světovým stranám, velikost okenních otvorů a izolace, a aktivních prvků jako fotovoltaické panely, sluneční kolektory, úsporné spotřebiče a inteligentní ovládání, minimalizuje spotřebu elektrické energie.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.