Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Automobil a město / The Automobile and the City

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Přestože udržitelná doprava patří k nejdůležitějším indikátorům udržitelného rozvoje, většina českých dopravních inženýrů a politiků stále považuje automobilovou dopravu za ten "správný a moderní" způsoby dopravy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten