Publikace

Martin Rajniš. Přirozená architektura

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Martin Rajniš je architektem-vizionářem, který prochází svým profesním životem v několika na sobě zdánlivě nezávislých a vzájemně si odporujících etapách. Poslední etapou je etapa tzv. přirozené architektury, která je inspirovaná přírodními procesy a způsobem života a tvorby obydlí primitivních lidí, žijících v kmenových společenstvích. Martin Rajniš se snaží tento přístup přenést a realizovat v českých podmínkách. Jeho přínos současné architektuře je jedinečný. Jedním z významných výstupů tohoto projektu je jeho formulace Manifestu přirozené architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten