S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Martin Rajniš. Přirozená architektura

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Martin Rajniš je architektem-vizionářem, který prochází svým profesním životem v několika na sobě zdánlivě nezávislých a vzájemně si odporujících etapách. Poslední etapou je etapa tzv. přirozené architektury, která je inspirovaná přírodními procesy a způsobem života a tvorby obydlí primitivních lidí, žijících v kmenových společenstvích. Martin Rajniš se snaží tento přístup přenést a realizovat v českých podmínkách. Jeho přínos současné architektuře je jedinečný. Jedním z významných výstupů tohoto projektu je jeho formulace Manifestu přirozené architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten