S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

PRG 20/21. Současná architektura - průvodce Prahy

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Kniha obsahuje celkem 102 hesel staveb, realizovaných v Praze v letech 1989-2007, která jsou řazena chronologicky. Ke snadné orientaci v terénu slouží mapová příloha v měřítku 1:20 000 s vyznačením všech hesel. Hesla jsou řazena do tří skupin podle závažnosti a vlivu na obraz města. Kniha obsahuje rovněž rejstříky architektů, kanceláří, spolupracujících výtvarných umělců a autorů fotografií.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten