S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Charakteristické rysy soudobé architektury

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Charakteristické rysy soudobé architektury. O vlivu digitalizace na proces proměny architektonické vize v realitu na počátku 21. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten