Publikace

Charakteristické rysy soudobé architektury

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Charakteristické rysy soudobé architektury. O vlivu digitalizace na proces proměny architektonické vize v realitu na počátku 21. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten