Publikace

Tančící dům. Frank Gehry, Vlado Milunic

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Výzkum podrobně popsal vznik, vývoj, projekt a realizaci Tančícího domu a novou metodu práce, kterou Frank Gehry vyvinul právě na tomto projektu, která úspěšně propojuje klasické fyzické 3D modelování s počítačovým digitálním 3D modelováním tak, že využívá výhod obou systémů. Tančící dům se stal prvním projektem-prototypem, na kterém byla tato metoda vyvíjena a otestována. Zásadním objevem případové studie bylo zjištění nejpravděpodobnějšího důvodu, proč Tančící dům tak radikálně přesáhl přes hranice svého pozemku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten