S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Tančící dům. Frank Gehry, Vlado Milunic

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Výzkum podrobně popsal vznik, vývoj, projekt a realizaci Tančícího domu a novou metodu práce, kterou Frank Gehry vyvinul právě na tomto projektu, která úspěšně propojuje klasické fyzické 3D modelování s počítačovým digitálním 3D modelováním tak, že využívá výhod obou systémů. Tančící dům se stal prvním projektem-prototypem, na kterém byla tato metoda vyvíjena a otestována. Zásadním objevem případové studie bylo zjištění nejpravděpodobnějšího důvodu, proč Tančící dům tak radikálně přesáhl přes hranice svého pozemku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten