Publikace

Na konci cesty: krematórium v Bratislave. At the End of the Road: Crematorium in Bratislava

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Kniha sa podrobne zaoberá mimoriadnym architektonickým dielom – krematóriom v Bratislave (Slovensko). Postavili ho pred pol storočím (1968) za neobyčajne priaznivej súhry okolností, no predchádzal tomu dlhý zápas o jeho zriadenie, ktorého počiatky siahajú až do roku 1889. Preto kniha približuje aj históriu moderného kremačného hnutia v Európe so zreteľom na dlhý zápas mesta Bratislavy o krematórium, ďalej sa zaoberá domácimi a zahraničnými architektonickými podnetmi, ktoré ovplyvnili architektúru objektu. Okrem príbehu samotnej budovy a urnového hája, v ktorom leží, sa tu dočítate o tvorivej dráhe autora budovy, architekta Ferdinanda Milučkého, príslušníka prvej povojnovej slovenskej architektonickej generácie a spomínajú sa tu aj súvislosti vzniku pozoruhodných výtvarných diel – sôch od troch špičkových slovenských výtvarníkov. Text Matúš Dullu v slovenčine a angličtine je sprevádzaný umeleckými fotografiami Olji Triaška-Stefanovićovej, ktoré citlivo zachytávajú premeny krematória a prostredia, v ktorom leží, počas ročných období. Publikácia vychádza pri príležitosti päťdesiateho výročia vzniku prvého slovenského krematória.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten