Publikace

Dva pohľady na obnovenú Zelenú žabu

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Kúpalisko Zelená žaba spa je dielom nepochybne najlepšieho medzivojnového československého architekta Bohuslava Fuchsa. Je to architektúra európskeho štandardu, národná kultúrna pamiatka zapísaná do zoznamu DOCOMOMO. Kritériá pre hodnotenie jeho rekonštrukciu by mali byť veľmi prísne. Na základe toho sa konečný výsledok javí ako nie celkom upsokojivý. Na prvý pohľad tu nie je veľa zmien oproti pôvodnému riešeniu. Pozmenili sa napríklad niektoré farby. Bazén už nie je prostý obdĺžnik s plaveckými dráhami. Je vyrobený z nerezovej ocele a ponúka vodné atrakcie. Nové VIP poschodie vybudovali nad starým bazénom; demokratičnosť prvej republiky už nie je v móde. Subtílny charakter preskleného hlavného pavilónu zostal plne zachovaný. Pôvodnú budovu bowlingu však zamenili novou. Nové sú sauny, ktoré sú vzdialené od ústrednej budovy a nerušia ju. Je tu rad chvályhodných pokusov zachovať pôvodné riešenia, ale celkovo sa predsa len pri takej excelentnej pamiatke očakávalo viac rešpektu k pôvodnému riešeniu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten