S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Słowaccy moderniści z Wielką Wojną w tle.

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Pierwsza wojna światowa jako przełom.Ciągły rozwój architektury. Nowoczesna architektura w Słowacji. Wybitni architekci. Rozwój osobisty po nowoczesny. Badanie wpływu, wiek, tradycji i innowacji.Sytuacja obwodowa Słowacji. Europejskie tendencje architektoniczne.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten