Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM PRO BHÚTÁN

Diana Shagidullina

Anotace

Bytový dům se sestává ze dvou hmot. Jsou spojeny společným jádrem v podobě stromu. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit dům, který by byl i přes svou polohu ve městě co nejvíce spojen s místní krajinou. Obyvatelé mají kontakt s přírodou ve společných zahradách, které se nacházejí po stranách bytových jednotek. Velkoplošná okna umožňují prostopu velkého množství světla do bytu. Vzhled domu je inspirován tradiční městskou bhútánskou architekturou. Při návrh byly použity tradiční detaily jako rabsel, rámy oken. V domě je umístěno celkem 14 bytových jednotek. Velkou plochu bytu zabírá univerzální prostor, ve kterém si obyvatel může všechno zařídit podle svých potřeb.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.