S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Michal Milan Harminc (1869 - 1964): architekt dvoch storočí

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

M. M. Harminc a jeho architektonické dielo; zakladateľ autenticky slovenskej architekúry; rozsiahle stavebné dielo; pôsobenie v Budapešti, Vysokých Tatrách a v Bratislave; etapy: historizmus, monumentálna moderna, funkcionalizmus; hlavné diela na Slovensku; spolupracovníci; odkaz; súpis diela

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten