Publikace

Slovenská reflexia kubizmu: epizóda v diele Artura Szalatnaia.

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

slovenská architektúra 20. storočia; architekt Artur Szalatnai; 1920-1925; reflexia kubizmu, český vplyv?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten